Eski Belediye Binası

Yapılması düşünülen lokanta binası için 1968 yılında yıkılan eski belediye binasının fotoğraflarını kullanarak cephe rölövelerinin çizimi ve konsept projelerinin hazırlanması