İlkokul Projesi

Tasarım ilkeleri belirlenirken erişilebilir ve sosyalleşme kavramları ön plana çıktı. Bu bağlamda tek katlı ve hiç merdveni olmayan açık sınırları olan genil koridorlar oluştu.

Tarih: Mayıs 2012