Engelliler için Konut Projesi

Senaryosu gereği mekan hacimeleri engelsiz insanlar için ne kadar değiştiği tecrübe edilir.Engellerin kaldırılması için mekan hacminin artması ve genişlemesi gerekir. Bu fikir çerçevesinde engelli bir siyaset adamına ait bir konut çalışması.