Olmayan Ülkede Yaşamak için Mağara Tasarımı

Hayali bir hikaye veya roman kahraman seçip, kahramanın yaşadığı yerde; yerin iklimsel, coğrafik özellikleri, toplum yapısı, felsefesine dayanarak geçici olarak kalacağınız ya da yaşayacağınız bir barınma mekanı tasarımı gerçekleştirilmesi

Hikaye kahramanı

Peter Pan (Olmayan Ülke)